Dịch vụ

Tư vấn giải pháp

Tư vấn cho khách hàng các giải pháp phần mềm bao gồm:

  • Các giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp, kế toán, nhân sự, tiền lương, quản lý kho, giao nhận vận tải.
  • Tư vấn các giải pháp quản lý bán hàng
  • Các giải pháp phần mềm khối Nhà nước và doanh nghiệp: Quản lý dự án, Quản lý văn bản, Quản lý cán bộ, công chức, Quản lý tài chính- Tín dụng, Quản lý tài sản, Chấm công…

Chỉnh sửa theo yêu cầu

  • Chỉnh sửa, viết phần mềm theo yêu cầu của khách hàng

Đào tạo, triển khai

  • Đào tạo sử dụng phần mềm do công ty cung cấp cho khách hàng, doanh nghiệp theo đơn đặt hàng tại đơn vị với mức kinh phí hợp lý.

Cài đặt, bảo trì

  • Dịch vụ bảo trì phần mềm giúp cho hoạt động của khách hàng được xuyên suốt qua từng năm sử dụng.
  • Dịch vụ cài đặt máy tính, chuyển số liệu kế toán, bổ sung dữ liệu (Database)

Một số khách hàng

Liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM SAO TIÊN PHONG

Địa chỉ: Số 519 Đường Hoàng Sa, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 668 26 026

Email: info@saotienphong.com.vn


* PHÒNG KINH DOANH:

+ (Mr) Hoàng Minh Thành - Phụ trách KV Tp. HCM: (08) 668 26 026

+ (Mr) Nguyễn Công Thức - Phụ trách KV Tây Nam Bộ: 0946 236 003

* PHÒNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG:
Phone: 090 170 1567